Lyt til Visbys Verden på
  

Datatilsynet udtaler alvorligt kritik af Hillerød Forsyning.

Sidste sommer indklagede jeg Hillerød Forsyning til Datatilsynet, for ikke at have behandlet min anmodning om indsigt i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15. På den baggrund har Datatilsynet i dag meddelt Hillerød Forsyning følgende: Datatilsynet finder derfor grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Hillerød Forsyning ikke har behandlet klagers anmodning om indsigt i […]

Til medlemmerne af bestyrelsen for Hillerød Forsyning
og medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune,

Følgende er et åbent brev jeg skrev til medlemmerne af bestyrelsen for Hillerød Forsyningog medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune, den 22. januar 2020. Sagen omhandler et internt notat, som bestyrelsen tilbage i november 2018 fik udleveret, med kopi til borgmester Kirsten Jensen. Notat omhandler mine anmodninger om aktindsigt, samt en række private forhold vedrørende […]