Lyt til Visbys Verden på
  

Det er en ommer

Frederikshavn Kommune har her til eftermiddag modtaget en redegørelse fra Frederikshavn Boligforening. Kommunen er dog på ingen måder tilfreds med boligforeningens redegørelse, og har påny bedt dem forklare sig. Jeg er uforstående overfor, at der ikke gives en konkret tilbagemelding på hvorledes Boligforeningen har ageret i forbindelse med stemmeafgivelsen i efteråret 2021. Redegørelsen kan vel […]

Bolig- og Planstyrelsen beder Frederikshavn Kommune beder om redegørelse omkring stemmemisbrug

Bolig- og Planstyrelsen har i anledning af din henvendelse oplyst, at styrelsen vil rette henvendelse til Frederikshavn Kommune (tilsynskommunen) og anmode om en redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, samt hvad kommunen har gjort/vil gøre i den konkrete sag. Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.