Indlæg af Rasmus Visby

Hillerød Forsynings voldgiftssager

Her følger det sagsoverblik, som Hillerød Forsyning har udleveret omkring de store voldgiftssager. Sagsoverblik Voldgiftssagen C-14946 mellem Hillerød Spildevand A/S og Hoffmann A/S Voldgiftssagen blev anlagt af Hoffmann A/S mod Hillerød Spildevand A/S den 3. december 2018. Voldgiftssagen angår en hovedentreprise vedrørende etablering af spildevandsledninger i Hillerød Kommune. Hoffmann A/S var hovedentreprenør over for Hillerød […]

Same but different… – lytterkommentar

Tusind tak for et ukueligt og fantastisk graverarbejde, som du udfører til stor gavn for vores samfund og velfærd!
Jeg er fuld af beundring for dit vedblivende engagement – dit vedblivende arbejde giver mig ekstra motivation, når jeg har brug for det.

Det er en ommer

Frederikshavn Kommune har her til eftermiddag modtaget en redegørelse fra Frederikshavn Boligforening. Kommunen er dog på ingen måder tilfreds med boligforeningens redegørelse, og har påny bedt dem forklare sig. Jeg er uforstående overfor, at der ikke gives en konkret tilbagemelding på hvorledes Boligforeningen har ageret i forbindelse med stemmeafgivelsen i efteråret 2021. Redegørelsen kan vel […]

Bolig- og Planstyrelsen beder Frederikshavn Kommune beder om redegørelse omkring stemmemisbrug

Bolig- og Planstyrelsen har i anledning af din henvendelse oplyst, at styrelsen vil rette henvendelse til Frederikshavn Kommune (tilsynskommunen) og anmode om en redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, samt hvad kommunen har gjort/vil gøre i den konkrete sag. Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen.